గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

23, ఏప్రిల్ 2013, మంగళవారం

తెలుగు వెలుగు.

జైశ్రీరామ్.

1.శా:- శ్రీ కల్యాణ మనోజ్ఞ భాష, మధువుల్ చిందించు సద్భాష, య
స్తోకంబై వెలుగొందు భాషశృతి మాధుర్యంబునన్ శ్రోతలన్
లోకాతీత మనోజ్ఞ భావ గణనా లోలత్వమున్ నిల్పుసత్
ప్రాకట్యంబుగ వెల్గు భాష తెలుగే ప్రాశస్త్యమొందెన్ భువిన్.

2. శా:- శ్రీ మద్భారత జాతి కీర్తి జగతిన్ చెన్నారగా చేయు నా 
ధీమంతుల్ మహితాంధ్రులౌట కనినన్ వ్యక్తంబగున్ తెల్గునన్
శ్రీమద్భారతి దివ్య తేజసము సంసేవ్యంబుగా నొప్పిసు
క్షేమంబున్ సమ కూర్చునంచు, తెలుగే దివ్యంబటంచున్ భువిన్.

3.:- అట్టి మనోజ్ఞభాషసుమహద్విభవంబున వెల్గు భాష. నే
డిట్టి దురంత దుస్తితిని తూలుచు సోలుచు నుండె. హేతువున్
పట్టి కనంగతేటపడు. బానిస తత్వము బాయ నేరకీ
పట్టున తెల్గువారు పర భాషల వర్ధిలఁ జూచు చుండుటే.

4.శా:- మాధుర్యంబును కల్గి, సజ్జనుల సమ్మాన్యంబుగా వెల్గిశ్రీ
మేధాధిక్యత తోడ నొప్పి, జగతిన్ మేల్బంతిగా నుండి
ద్బోధల్ గొల్పిన యాంధ్ర భాష జగతిన్ పూర్వాకృతిన్ గోల్పడెన్.
మేధావుల్ గమనించి తెల్గు జననిన్ మేల్గూర్చి రక్షింపనౌన్.

5.:- అమ్మా తెలుగుల వెలిగే  -   మ్మీజగతిని నిలుపుట మహనీయతయా?సమ్మాన్యతనుండేడిగ  - సమ్మతి యొనరుతువె? నా()న్నచక్కని జగతిన్.

6. చతుర్వింశ త్యధిక (24) ద్వివిధ గతి (48) కంద - గీత గర్భ చంపక మాల.
శ్రీ తెలుగే సుధామధుర చిద్విలసత్ ప్రభ మాన్య భాషదే.
మా తెలుగే సుధీవరులు మాన్యులు మెచ్చెడి భవ్య భాషయున్.
నే తలతున్ ధరిత్రి గణనీయ లయాన్విత శ్రేయ భాషయౌన్.
భూ తలమున్ సదా `తెలుగు పూజ్యులు మెచ్చెడి దివ్య భాషయౌన్. 

7. నక్షత్రబంధ కందము :- (  ధు   గు  జా ను తె లు గు )
దిని గనుమన తెలుగు. సా
థివై పలుకం దగు  నొనర  గురు సుతేజా!
సు నుతెలుగు ధుర్యుంగని                        
తెద తెలుప శృతి ధుర మగు నిది జాగృతమౌన్ !

8. శ్రీచక్ర బంధ గీతము.
వెలుగు చూపరా! శ్రీ హరా! వేడుదింతె!
తి రచింపరా! శ్రీశ! మేల్ గాంచగాను
క్ష సుర సేవ్య! శ్రీ జ్ఞాన భిక్ష చాలు.
వెలుఁ జేతెల్గును వేలు పీవె.

9.సీ:- అవధాన ప్రక్రియ నాంధ్రుల సత్కీర్తి వెలయించె నల్దిశల్ తెలుగు భాష.
మహనీయ గణనీయ మర్యాద మన్ననల్ కలిగించు ఘనమైన తెలుగు భాష.
నైతిక విలువలు భౌతిక దార్ఢ్యత కళ కాంతులను గూర్చు తెలుగు భాష. 
సభ్యతా సంస్కార సన్మాన్య సంపత్తి నిలఁ గూర్చు మహనీయ తెలుగు భాష.
గీ:- అట్టి సద్భాష విడనాడినట్టి వారు.
తెలుగు సంస్కార దూరులౌ. తెలియుడయ్య.
పరుల పంచన చేరుచు బ్రతుక గనుట
తల్లి యుండియు కోల్పోయి తల్లడిలుట.

10.:- మంగళ కరమగు తెలుగును
మంగళ గుణ పూర్ణులెన్ని మంగళ మొందున్.
మంగళ మగు తెలుగునకున్
మంగళము సమున్నతాంధ్ర మహనీయులకున్.                 
స్వస్తి.
జైహింద్.
Print this post

2 comments:

ఫణి ప్రసన్న కుమార్ చెప్పారు...

ఆర్యా, ప్రణామాలు. తెలుగులోని మాధుర్యాన్ని అందమైన నడకతో సాగిన మీ పద్యాలలో గ్రోలి ఆనందించాను. 'చతుర్వింశ త్యధిక (24) ద్వివిధ గతి (48) చంపకమాల ' గురించి తెలుపవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను.

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

తెలుగు వెలుగులు విర జిమ్ముతున్న మీ పద్యాలు రసరమ్యం గా ఉన్నాయి .

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.