గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

15, జులై 2011, శుక్రవారం

గురు పూర్ణిమ సందర్భముగా గురువులకు, శిష్యులకు శుభాకాంక్షలు.

శ్లో:- 
వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారమ్ -శక్తే: పౌత్రమ కల్మషమ్.
పరాశరాత్మజం వందే శుక తాతం తపో నిధిం!
క:- 
దివ్య వసిష్ఠ ప్రపౌత్రుఁడు,
భవ్యుండగు శక్తి పౌత్ర వరుఁడు నకలుషుం 
డవ్యయ పరాశరాత్మజుఁ
భవ్యుండగు శుకుని తండ్రి వ్యాసుం గొలుతున్.

శ్రీ సద్గురువైన దత్తుఁడే ప్రపెఅథమంగా గ్రుత్వమైన బాధ్యతను తననాశ్రయించినవారి పట్ల నిర్వహించి గురువు అనే పదానికి కారణంగా నిలిచాఁడు. ఆ కారణంగానే వారిని సద్గురుదత్త అని సంబోధించడం జరుగుతోంది.
అట్టి సద్గురుదత్త యొక్క ఆశీస్సులు ఆంధ్రామృత పాఠకులకు, యావజ్జీవాళికీ ఉండాలని కోరుకొంటున్నాను.
శ్లో:- 
''గు'' కారస్త్వంధకారత్వాత్‌,
''రు'' కారస్త న్నిరోధక:, 
అంధకార నిరోధత్వాత్‌ 
గురురిత్యభిధీయతే.
భావము:- 
శిష్యుని అజ్ఞానమను అంధకారమును తొలగించి జ్ఞానమనెడి జ్యోతిని ప్రకాశింప జేసేవాడు అని అర్థం.

అట్టి గురువుకు నమస్కరించేటప్పుడు చెప్పుకొన వలసిన శ్లోకము.
శ్లో:-
అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా
చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమ:!
క:-
అజ్ఞానాంధముఁ బాపగ
సుజ్ఞానవరాంజనంబు గల్గు శలాకన్
ప్రజ్ఞన్ కంటికి పులిమెడి
విజ్ఞులు గురుదేవ! నుతులు. వేల్పులు తమరే.
భావము:- 
ఆశ్రయించిన శిష్యులకావహించిన అజ్ఞాన మనెడి గ్రుడ్డితనమును బాపుట కొఱకు తమకు గల సుజ్ఞానమనెడి కాటుకనలమిన పుల్లను అంతః చక్షువులకు పులిమి, తద్వారా విజ్ఞానమనే కాంతిని చూచెడి దృష్టిని కలిగించే ప్రజ్ఞాన్వితులు గురువులు. అట్టి గురువులయిన మీకు నమస్కరించెదను.
శ్లో:-
లక్ష్మీనాథ సమారం భాం-నాథయామున మధ్యమాం
అస్మదాచార్య పర్యంతాం- వందేగురు పరంపరాం.
క:-
లక్ష్మీ నాధుఁడు మొదలుగ
నూ, క్ష్మాజ సునాధయామునుఁడు మధ్యముగా,
సూక్ష్మజ్ఞుల మద్గురువుల
నీక్ష్మాస్థలి  నేడు కొలిచె దే కడు భక్తిన్.
భావము:-
లక్ష్మీ నాధుఁడు మొదలుగా మధ్యమ సునాధ యామునుఁడుతో పాటు నేటి సదసద్జ్ఞులగు గురు పరంపరకు భక్తితో నమస్కరించు చున్నాను.
పరమ పవిత్రమైన గురు పూర్ణిమ సందర్భంగా ఆంధ్రామృత పాఠకులకు, సద్గురువులకు శుభాభినందనలు తెలియ జేస్తున్నాను.
జైశ్రీరాం.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

మన తెలుగు చెప్పారు...

గురుస్మరణ ప్రశంసనీయం. శ్రీమేధా దక్షిణామూర్తి స్మరణ కూడా వుంటే బాగుండేది. చిన్న మాట - "సుకుని" అని టైపాటు "శుకుని" గదా!

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.