గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

4, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

శ్రీ ఖర ఉగాది శుభాకాంక్షలు. వత్సర ఫలం వీక్షించండి.


స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన వ్యవహారిక ఖర నామ సంవత్సర చైత్ర శుద్ధ పడ్యమీ సోమవారం వత్సరాది సందర్భంగా ఆంధ్రామృత పాఠకులందరికీ, యావదాంధ్రులకూ, యావద్భారతీయులకూ, యావజ్జనానీకానికీ శుభాకాంక్షలు తెలియ జేసుకొంటున్నాను.
శ్రీకల్యాణ మనోజ్ఞ భావ విలసత్ శ్రీమత్ ఖరాఖ్యాబ్ధిలో
శోకాతీత విశిష్ట సౌఖ్య ఫలముల్ శోభిల్లఁ జేయున్ మిమున్.
లోకేశుండు మదిన్ వసించు కుమతిన్, లోలత్వమున్ బాపుచున్.
శ్రీకారంబును జుట్టఁ జేయు తమచే శ్రేయంబులన్ జేయగా.
ఉగాది సందర్భముగా పంచాంగ  పఠన శ్రవణ ఫలము లసాధారణమైనవి.
తిథించ శ్రియమాప్నోతి
వారా దాయుష్య వర్థనం,
నక్షత్రం హరతే పాపం,
యోగాద్రోగ నివారణం,
కరణం కార్య సిద్ధిశ్చ.
పంచాంగ మాకర్ణ్యతాం.
తిథియ శ్రీలను కలిగించుదివ్యముగను
వారమాయువు నొసగును, ప్రగణితముగ
పాపహరణము నక్షత్ర మోపి చేయు
యోగమది రోగములు బాపి యోగములిడు,
కరణ మది కార్య సిద్ధిని కలుగఁ జేయు.
ఇట్టి పంచాంగమును విను దిట్టలకును.

ఈ రోజు తిథ్యాది పంచాగములం గూర్చి తెలుసుకొందము.
శ్రీ ఖర నామ సంవత్సరం 
తిథి: చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి గం.౧౦.౨౪ ని.ల వరకు,
వారము: సోమ వారము.
నక్షత్రం ; రేవతి నక్షత్రము. సాయంత్రం గం. ౫.౧౫.ని. వరకు.
యోగము: ఐంద్ర యోగము పగలు గం.౧౦.౨౫ ని. వరకు.
కరణము: కింస్తు కరణము. పగలు గం. ౯.౧౩ ని. వరకు.
ఈ ఖర సంవత్సర ఫలము
నవ నాయకులు:
చంద్రుఁడు: రాజు, రసాధిపతి: 
మంచి వానలు కురియును. భూమిసుభిక్షమై సుఖ క్షేమములతో కూడి యుండును.
షడ్రసములు పుష్కలముగా ఫలించును. 
గురుఁడు : మంత్రి.
సువృష్టి.నానా విధ వృక్షములు, సస్యములు పుష్కలముగా ఫలించును.ప్రజలు ఆరోగ్య సుఖ సంతోషములతో ఉందురు.
బుధుఁడు : సేనాధిపతి. అర్ఘాధిపతి, మేఘాధిపతి.
మేఘములు గాలిచే ఎగురగొట్టబడుచుండును. అప్పుడప్పుడు అక్కడక్కడ వర్షించు చుండును. సస్యములు మంచిగా ఫలించును. ప్రజలు కామ వాంఛా పీడ్తులగుదురు.
పంటలు పుష్కలముగా పండి మంచి ధర కలిగి యుండును. 
మధ్య ప్రదేశ్ నందు మంచి వర్షములు కురియును.
రవి : సస్యాధిపతి, నీరసాధిపతి.
పొట్టు ధాన్యములు, మెట్ట పంటలు అదికముగా ఫలించును.
రాగి, చందనము. పగడము మాణిక్యములు, ముత్యములు, ఎక్కువ లభించును.
శుక్రుఁడు : ధాన్యాధిపతి.
వర్షము లధికముగా కురియును. సస్యము లన్నియు బాగుగా ఫలించును. ప్రజలు  ఆరోగ్యవంతులై ఉందురు.
నవ నాయకులలో ఏడుగురు శుభులు.
ఉప నాయకులు ముప్పదిమందిలో ఇరువదిరెండు మంది శుభులు.
కావున ఈ సంవత్సరము కాలము మంచి అనుకూలముగ నుండి శుభప్రదముగ నుండును.
పదునారింట పదకొండు భాగములు ఫలించును.
పశు పాలకుఁడు శ్రీ కృష్ణుఁడు.
దొడ్డి పెట్టు వాఁడు, విడిపించు వాఁడు బలరాముఁడు.
పశువులు వృద్ధి చెందును.ధరలు అందుబాటులో ఉండును.
సమస్త దేశములందు చక్కని పంటలు పండును.
మధ్య ప్రదేశ్ లో వర్ష భీతి కలుగు చుండును.
ఆఢక నిర్ణయము:
రాజు చంద్రుఁడగుటచే మూడు కుంచముల వాన. సుభిక్షము.
కుంచము ౨౦.౮.౨౦౧౧ వరకు యుక్త బ్రాహ్మణుని చెతియందు,
౧౫.౧౧.౨౦౧౧ వరకు ముదుసలి బ్రాహ్మణుని చేతియందు, వత్సరాంతము వరకుబాల గోపాలుని చేతియందు కుంచమున్నది.
దుర్భిక్శము సస్య నాశనము.౧౫.౧౧.౨౦౧౧ నుండి సుభిక్షము.
గంగా పుష్కర్తములు.: ౮.౫.౨౦౦౧౧ నుందెఇ ౧౯.౫.౨౦౧౧ వరకు.ఆ ప్రాంతము వారికి శుభ కార్యములు నిషిద్ధము.
మూఢము:
చైత్ర బ.నవమీ మంగళ వారము వరకు గురు మూఢము.
కొందరి మతమున ౨౩.౪.౨౦౧౧తో మూఢము పోవుచున్నది.
౨౧.౭.౨౦౧౧ నుండి ౧౭.౯.౨౦౧౧ వరకు శుక్ర మూఢము.
వివాహాది శుభ కార్యములు నిషిద్ధము.
మకర సంక్రాంతి: ౧౪.౧.౨౦౧౨ ఉత్తర నక్శత్రమున తులా లగ్నమున రాత్రి ఒంటి గంటకు రవి మకరమున ప్రవేశించును.
గ్రహణములు:
జ్యేష్ట శు. పూర్ణిమా బుధవారంఅనగా తే. ౧౫.౬.౨౦౧౧.దీని సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహనము.
ఈ గ్రహణము జ్యేష్ట, మూల నక్షత్రములందు అనగా వృశ్చిక ధనుస్సు రాసులయందు ఏర్పడు చున్నది.
రాత్రి గం.౧౧.౫౨ ని.ల నుండి రాత్రి గం.౩.౩౬ ని.ల వరకు..
మార్గశిర శుద్ధ పూర్ణిమా శని వారం అనగా తే.౧౦.౧౨.౨౦౧౧సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణము.
రోహిణి, మృగశిర నక్షత్రములందు వృషభ రాశిలో సంభవించును.
సాయంత్రం గం. ౬.౧౩ని. నుండి  రాత్రి గం. ౯.౫౦. ని.ల వరకు.
ఆదాయ వ్యయములు:
మేష . వృశ్చికములకు ఆదాయము 14 వ్యయము 2. 
వృషభ. తులలకు ఆదాయము 8 వ్యయము11 
మిధున. కన్యలకు ఆదాయము 11 వ్యయము 8. 
కర్కాటకమునకు ఆదాయము 5 వ్యయము8. 
సింహమునకు ఆదాయము 8 వ్యయము 2. 
ధనుస్సు, మీనములకు ఆదాయము 2వ్యయము11 
మకర కుంభములకు ఆదాయము 5 వ్యయము 5. 
రాజ పూజ్య అవమానములు: 
మేషం . రాజపూజ్యము 4 అవమానము 5
వృషభం రాజపూజ్యము 7 అవమానము 5
మిధునం. రాజపూజ్యము 3 అవమానము 1
కర్కాటకం రాజపూజ్యము 6 అవమానము 1
సింహం రాజపూజ్యము 2 అవమానము 4
కన్య రాజపూజ్యము 5 అవమానము 4
తుల రాజపూజ్యము 1 అవమానము 7
వృశ్చికం రాజపూజ్యము 4 అవమానము 7 
ధనుస్సు రాజపూజ్యము 7 అవమానము 7
మకరం రాజపూజ్యము 3 అవమానము 3
కుంభం రాజపూజ్యము 6 అవమానము ౩ 
మీనం రాజపూజ్యము 2 అవమానము 6
కందాయ ఫలములు: 
అశ్విని         4   .   2  .    1.
భరణి           7   .  0   .   3.
కృత్తిక          2   .  1   .    0.
రోహిణి         5   .   2   .   2.
మృగశిర       0   .   0   .   4.
ఆరుద్ర          3   .   1   .   1.
పునర్వసు    6  .    2   .   3.
పుష్యమి       1  .     0   .    0.
ఆశ్లేష           4   .     2   .    1.
మఖ            7    .    2  .    4.
పుబ్బ          2   .    0   .    1.
ఉత్తర            5  .     1   .    3.
హస్త              0   .    2   .    0.
చిత్త              3  .     0   .   2.
స్వాతి           6   .   1   .    4.
విశాఖ          1  .    2    .    1.
అనూరాధ     4  .     0   .    3.
జ్యేష్త             7   .   1   .     0.
మూల          2   .   2   .    2.
పూర్వాషాఢ   5    .   0    .   4.
ఉత్తరాషాఢ     0   .    1    .   1.
శ్రావణం        3    .    2    .   3.
ధనిష్ట          6    .    0    .   0.
శతభి            1    .    1    .   2.
పూర్వాభాద్ర   4    .    2    .   4.
ఉత్తరాభాద్ర    7    .    0   .    1.
రేవతి.              2    .    1   .    3.
బేసి సంఖ్య ధన లాభము
సమ సంఖ్య సమ లాభము.
సున్న సూన్య ఫలము.
ఒకటి, రెండు సున్నలు భయము.
మూడవ సున్న  హాని.
సంవత్సర ఫలము:
అశ్విని . పుష్యమి . స్వాతి . అభిజిత్తు వారలకు రోగ భయము.
భరణి . ఆశ్రేష . విశాఖ .  శ్రవణం వారలకు ఆయుర్వృద్ధి.
కృత్తిక . మఘ . అనూ . ధనిష్ఠ వారలకు అర్థ లాభము.
రోహిణి . పుబ్బ . జ్యేష్ఠ . శతభిషం వారలకు మనస్తాపం.
మృగశిర . ఉత్తర . మూల . పూర్వాభాద్ర వారలకు రాజ పూజ్యం.
ఆర్ద్ర . హస్త . పూర్వాషాఢ . ఉత్తరాభాద్ర వారలకు యుద్ధ భయం.
పునర్వసు . చిత్ర . ఉత్తరాషాఢ . రేవతి వారలకు అలంకార ప్రాప్తి.
సర్వాణి సన్మంగళాని భవంతు.
స్వస్తి

Print this post

5 comments:

SRRao చెప్పారు...

మీకు శ్రీ ఖర నామ ఉగాది శుభాకాంక్షలు

- శి. రా. రావు
ఉగాది ఊసులు
http://sirakadambam.blogspot.com/2011/04/blog-post_04.html

ఫణి ప్రసన్న కుమార్ చెప్పారు...

మీకు కూడా ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

భవదీయుడు
ఫణి

రవి చెప్పారు...

శ్రీ ఖర నామ సంవత్సర యుగాది శుభాకాంక్షలు.

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

మీకు మీ కుటుంబ సభ్యు లందరికి ఖర నామ సంవత్సర ఉగాది శుభా కాంక్షలు

గన్నవరపు నరసింహమూర్తి చెప్పారు...

శ్రీ చింతా రామకృష్ణా రావుగారికి నమస్కృతులు.మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు మీ హితులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.