గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

29, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

చతుషష్టి విద్యలు

జైశ్రీరామ్.
చతుషష్టి విద్యలు
ఒక విధమున
1.  వేదము      
2. శాస్త్రము    
3. ధర్మశాస్త్రము
4.  వ్యాకరణము      
5. జ్యోతిషము    
6. ఆయుర్వేదము
7.  గాంధర్వము      
 8. కవిత్వము    
9. సర్వశాస్త్రము
10. సాముద్రికము
11. కొక్కోకము    
12. శాకునము
13. మల్లవిద్య      
14. గారుడము    
15. వాక్చమత్కారము
16. బూజవిజయము
17. దేశభాషలు    
18. లిపిఙ్ఞానము
19. లిపిలేఖనము
20. అరదగమనము
21. రత్నపరీక్ష
22. అస్త్రవిద్య      
23. పాకశాస్త్రము    
24. జంతుభేదము
25. వృక్షదోహదము
26. ఆగమము    
27. ఇంద్రజాలము
28. మహేంద్ర జాలము
29. కుట్టుపని    
30. శిల్పము
31. రసగంధము 
32. భూపాలము    
33. అంజనవిశేషము
34. వాయుజలాగ్ని
35.స్తంభన స్వరవంచన
36. ధ్వనివివేకము
37. గుటికాశుద్ధి      
38. పశుపాలనము
39. అవిద్యా ఛేదనము
40. విహంగభేదగతి
41. చిత్రలేఖనము
42. అభినయము
43. చోరత్వము      
44. వాస్తుశాస్త్రము
45. మణిమంతౌషధ సిద్ధి
46. లోహకార కల్పము
47. కాశవని        
48. స్వప్నశాస్త్రము
49. మణిసిద్ధి        
50. వడ్రంగసిద్ధ        
51. ఔషదసిద్ధి
52. చర్మకట్టు        
53. కార్యకారణవిద్య
54. గణితశాస్త్రము
55. సూతికా కృత్యము
56. చరాచరవ్యధాకరణం
57. తంతువిద్య
58. యోగరాజము
59. సేద్యము          
60. ప్రశ్నశాస్త్రము
61. వ్యాపారము          
62. మిత్రభేదము  
63. వేట
64. తుర గారోహణము.
అరువదినాలుగు విద్యలు
 ఇతిహాసము
గంధవాదము
దృష్టివంచనము
నాటకము
జలవాదము
చిత్రక్రియ
జూదము
వాక్స్తంభము
దారుక్రియ
అవధానము
మోహనము
అదృశ్యకరణము
రత్నశాస్త్రము
కాలవంచనము
కృషి దహదము
అంజనము వేట
రసవాదము
చోరకర్మము
అలంకారము
జలస్తంభము
మృత్తికక్రియ
కామశాస్త్రము
ఆకర్షణము
అంబరక్రియ
వాచకము
మారణము
పశుపాలనము
సాముద్రికము
ఐంద్రజాలము
మిత్రభేదము
పాకశాస్త్రము
మణిమంత్రౌషధాదికసిద్ధి
కావ్యము
ఖనివాదము
అశ్వక్రియ
కవిత్వము
ఖడ్గస్తంభము
చర్మక్రియ
లిపికర్మము
వశీకరణము
వాణిజ్యము
శాకునము
ఉచ్చాటనము
అసవకర్మము
మల్లశాస్రము
పాదుకాసిద్ధి
ఆగమము
ధాతువాదము
సర్వవంచనము
గానము
అగ్నిస్తంభము
లోహక్రియ
దేశభాషలిపి
వాయస్తంభము
వేణుక్రియ
సర్వశాస్త్రము
విద్వేషము
దౌత్యము
రథాశ్వగజకౌశలము
పరకాయప్రవేశము
వ్యసాయము
ప్రశ్నము
 చౌషష్టివిద్యలు -2వ విధము
అరువదినాలుగు విద్యలు
 ఇతిహాసము
గంధవాదము
దృష్టివంచనము
నాటకము
జలవాదము
చిత్రక్రియ
జూదము
వాక్స్తంభము
దారుక్రియ
అవధానము
మోహనము
అదృశ్యకరణము
రత్నశాస్త్రము
కాలవంచనము
కృషి
దహదము
అంజనము
వేట
రసవాదము
చోరకర్మము
అలంకారము
జలస్తంభము
మృత్తికక్రియ
కామశాస్త్రము
ఆకర్షణము
అంబరక్రియ
వాచకము
మారణము
పశుపాలనము
సాముద్రికము
ఐంద్రజాలము
మిత్రభేదము
పాకశాస్త్రము
మణిమంత్రౌషధాదికసిద్ధి
కావ్యము
ఖనివాదము
అశ్వక్రియ
కవిత్వము
ఖడ్గస్తంభము
చర్మక్రియ
లిపికర్మము
వశీకరణము
వాణిజ్యము
శాకునము
ఉచ్చాటనము
అసవకర్మము
మల్లశాస్రము
పాదుకాసిద్ధి
ఆగమము
ధాతువాదము
సర్వవంచనము
గానము
అగ్నిస్తంభము
లోహక్రియ
దేశభాషలిపి
వాయస్తంభము
వేణుక్రియ
సర్వశాస్త్రము
విద్వేషము
దౌత్యము
రథాశ్వగజకౌశలము
పరకాయప్రవేశము
వ్యసాయము
ప్రశ్నము
 చౌషష్టివిద్యలు 3వ విధము
అరువదినాలుగు విద్యలు.
 ఆగమము
ధాతువాదము
సర్వవంచనము
గానము
అగ్నిస్తంభము
లోహక్రియ
దేశభాషలిపి
వయస్తంభము
వేణుక్రియ
సర్వశాస్త్రము
విద్వేషము
దౌత్యము
రథాశ్వగజ
కౌశలము
పరకాయప్రవేశము
అసవకర్మము
గంధవాదము
దృష్టివంచనము
చిత్రలేఖనము
జలవాదము
చిత్రక్రియ
నాటకము
వాక్ స్తంభము
దారుక్రియ
జూదము
మోహనము
అదృశ్యకరణము
అవధానము
కాలవంచనము
కృషి,
వ్యవసాయం
రత్నశాస్త్రము
అంజనము
వాక్సిద్ది
దహదము
చోరకర్మము
అలంకారము
రసవాదము
మృత్తికక్రియ
కామశాస్త్రము
జలస్తంభము
అంబరక్రియ
వాచకము
ఆకర్షణము
పశుపాలనము
సాముద్రికము
మారణము
ప్రాణులతో మాట్లాడుట
పాకశాస్త్రము
ఐంద్రజాలము
కావ్యము
ఖనివాదము
మణిమంత్రేషధాదికసిద్ధి
కవిత్వము
ఖడ్గస్తంభము
అశ్వక్రియ లిపికర్మము
వశీకరణము
చర్మక్రియ
శాకునము
ఉచ్చాటనము
వాణిజ్యము
మల్లశాస్రము
పాదుకాసిద్ధి
ప్రాణిదూతృత,
సంగీతము .
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
చతుషష్టి విద్యలు ఉన్నట్టు గుర్తు .కానీ పేర్లు తెలియవు .తెలియ జేసి నందులకు ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.