గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

14, జూన్ 2022, మంగళవారం

కిం తద్ బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం ..|| 8-1 || . అధియజ్ఞః కథం కోऽత్ర .. || 8-2 ||..//.. శ్రీమద్భగవద్గీతే అష్టమోధ్యాయః - అక్షరబ్రహ్మయోగః.

 జైశ్రీరామ్.

అథ అష్టమోధ్యాయః - అక్షరబ్రహ్మయోగః.

అర్జున ఉవాచ.

భావము.

అర్జునుడనుచున్నాడు.

|| 8-1 |||

శ్లో.  కిం తద్ బ్రహ్మ కిమధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ|

అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తమధిదైవం కిముచ్యతే.

తే.గీ.  ఏది బ్రహ్మమౌ? నధ్యాత్మ యేది? కృష్ణ

ఏది కర్మమౌ నధిభూత మేదియగును?

దేనినధిదైవత మనంద్రు? తెలుపుమయ్య!

వ్యక్తమగునట్లు చెప్పుమా యసమతేజ!

భావము.

పురుషోత్తమా! ఆ బ్రహ్మ ఏది? ఆధ్యాత్మం ఏది? కర్మ అంటే ఏమిటి? 

అధి భూతమని దేనిని అంటారు? అధి దైవతమని దేనిని అంటారు.

|| 8-2 ||

శ్లో.  అధియజ్ఞః కథం కోऽత్ర దేహేస్మిన్మధుసూదన|

ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః.

తే.గీ. ఎట్టు లుంటివి దేహాన? నెట్టులీవు

నిగ్రహాత్ముల కెట్టుల నేర్పు మీర

ప్రాణములు వీడు సమయాన ప్రణవరూప!

తెలియగాబడుచుంటివి తెలుపుమయ్య!

భావము.

మధుసూధనా! ఈ శరీరంలో ఎలా ఉన్నావు? నిగ్రహ వంతులచేత 

మరణ సమయంలో నీవు ఎలా తెలియ బడతావు.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.