గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

7, మే 2019, మంగళవారం

వాచాలత వృత్తము.రచన.వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

  జైశ్రీరామ్.
వాచాలత వృత్తము.రచన.వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
మాటలచేతల పొందిక మటుమాయమయెంభువిని మాయకునెలవై నిల్చెన్.
చేటగునూహలజాలము చిటుకంతయుమేలవక శ్రీయశవరదంబౌచున్.
బూటకచర్యలపాల్పడి పుటికెంవరదంబులను పోయెనుగురు భావంబున్
కాటకమేయనబొల్చెను కటువెందుకు వీడరిలను కాయునుపరమా త్ముండే.
మాటల చేతల పొందిక 
చేటగు నూహల జాలము
బూటక చర్యల పాల్పడిఖజ
కాటకమే యనబొల్చెను.
2.మటుమాయమయెంభువిని
చిటుకంతయు మేలవక
పుటికెం వరదంబులను
కటువెందుకు వీడరిలను
3.మాయకు నెలవైనిల్చెన్
శ్రీయశ వరదంబౌచున్
పోయెను గురుభావంబున్
కాయును పరమాత్ముండే.
4.మాటలచేతలపొందిక మటుమాయమయెంభువిని
చేటగునూహలజాలము చిటుకంతయు మేలవక
బూటకచర్యలపాల్పడి పుటికెం వరదంబులను
కాటకమేయనబొల్చెను కటువెందుకు వీడరిలను.
5.మటుమాయమయెంభువిని మాయకునెలవై నిల్చెన్
చిటుకంతయుమేలవక శ్రీయశ వరదంబౌచున్
పుటికెంవరదంబులను పోయెను గురుభావంబున్
కటువెందుకు వీడరిలను కాయును పరమాత్ముండే
6.మటుమాయమయెంభువిని మాయకునెలవైనిల్చెన్ మాటలచేతలపొందిక
చిటుకంతయుమేలవక శ్రీయశవరదంబౌచున్ చేటగునూహలజాలము
పుటికెంవరదంబులను పోయెనుగురుభావంబున్ బూటకచర్యలపాల్పడి
కటువెందుకువీడరిలను కాయునుపరమాత్ముండే కాటకమేయనబొల్చెన్.
7.మాయకునెలవైనిల్చెన్ మాటలచేతలపొందిక
శ్రీయశవరదంబౌచున్ చేటగునూహలజాలము
పోయెనుగురుభావంబున్ బూటకచర్యల పాల్పడి
కాయునుపరమాత్ముండే కాటకమేయనబొల్చెను.
8. చిటుకంతయుమేలవక శ్రీయశవరదంబౌచున్ చేటగునూహలజాలము
పుటికెంవరదంబులను పోయెనుగురుభావంబున్ బూటకచర్యలపాల్పడి
కటువెందుకువీడరిలను కాయును పరమాత్ముండే 
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.