గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

20, మే 2019, సోమవారం

నీతినా,సారజస,గర్భ"-ఒందులిక"-వృత్తము. రచన;!వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
నీతినా,సారజస,గర్భ"-ఒందులిక"-వృత్తము.
రచన;!వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
"ఒందులిక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.భ.ర.న.ర.య.జ.ర.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
ఒడిదుడుంకుల జీవమా!ఒరిగి సాగు మంచిగా!ఓడిపోని కీర్తి నెంచుమా!
నెడద నెంచుమి శంకరున్!నిరుపమం బదేనురా!నీడగా నడంచు దైవమే!
సుడులు దూరము జేయుతన్!సురల భక్తి కాచుగా!చూడుమా!పరాత్పరు న్మదిన్?
వెడలు ప్రాణము జీవికిన్!వెరగునొందె దేలనో?వీడుమా!దురాశ పాశమున్?

1,గర్భగత"-వినీత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.భ.ర.గణములు.వృ.సం.184.
ప్రాసనియమముకలదు.
ఒడిదుడుంకుల జీవమా!
నెడద నెంచుమి శంకరున్!
సుడులు దూరము జేయుతన్?
వెడలు ప్రాణము జీవికిన్!

2.గర్భగత"-అనఘా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.88,
ప్రాసనియమముకలదు.
ఒరిగి సాగు మంచిగా!
నిరుపమం బదేనురా?
సురల భక్తి కాచుగా!
వెరగు నొందె దేలనో?

3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.
ప్రాసనియమముకలదు.
ఓడిపోని కీర్తి నెంచుమా?
నీడగా!నడంచు దైవమే!
చూడుమా!పరాత్పరున్మదిన్?
వీడుమా!దురాశ పాశమున్!

4.గర్భగత"-కీర్తిత"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.భ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
ఒడిదుడుంకుల జీవమా!ఒరిగి సాగు మంచిగా!
నెడద నెంచుమి శంకరున్?నిరుపమం బదేనురా?
సుడులు దూరము జేయుతన్!సురల భక్తి కాచుగా!
వెడలు ప్రాణము జీవికిన్!వెరగు నొందె దేలనో?

5.గర్భగత"-రేపటూహ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
ఒరిగి సాగు మంచిగా!ఓడిపోని కీర్తి నెంచుమా?
నిరుపమం బదేనురా!నీడగా నడంచు దైవమే?
సురల భక్తి కాచుగా!చూడుమా!పరాత్పరున్మదిన్!
వెరగు నొందె దేలనో?వీడుమా!దురాశ పాశమున్!

6.గర్భగత"-ఒరిగి సాగు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.ర.య.జ.ర.జ.న.స.లగ.గణములు.యతులు09,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
ఒరిగి సాగు మంచిగా!ఓడిపోని కీర్తి నెంచుమా!ఒడిదుడుంకుల జీవమా!
నిరుపమం బదేనురా!నీడగా నడంచు దైవమే!నెడద నెంచుమి శంకరున్?
సురల భక్తి కాచుగా!చూడుమా!పరాత్పరున్మదిన్!సుడుల దూరము జేయుతన్?
వెరగు నొందె దేలనో?వీడుమా!దురాశ పాశమున్!వెడలు ప్రాణము జీవికిన్!

7.గర్భగత"-రాజిర"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.న.భ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
ఓడిపోని!కీర్తి నెంచుమా!ఒడిదుడుంకుల జీవమా!
నీడగా!నడంచు దైవమే!నెడద నెంచుమి శంకరున్?
చూడుమా!పరాత్పరున్మదిన్!సుడుల దూరము జేయుతన్?
వీడుమా!దురాశ పాశమున్!వెడలు ప్రాణము జీవికిన్!

8.గర్భగత'-జరనాభయ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.న.భ.ర.న.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
ఓడిపోని!కీర్తి నెంచుమా!ఒడిదుడుంకుల జీవమా!ఒరిగి సాగు మంచిగా!
నీడగా!నడంచు దైవమే!నెడద నెంచుమి శంకరున్?నిరుపమంబదేనురా!
చూడుమా!పరాత్పరున్మదిన్!సుడుల దూరము జేయుతన్?సురల భక్తి కాచుగా!
వీడుమా!దురాశ పాశమున్!వెడలు ప్రాణము జీవికిన్!వెరగు నొందె దేలనో?

9.గర్భగత"-నీతినా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.ర.జ.స.స.లగ.గణములు.యతి.09,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
ఒరిగి సాగు మంచిగా!ఒడిదుడుంకుల జీవమా!
నిరుపమం బదేనురా!నెడద నెంచుమి!శంకరున్!
సురల భక్తి కాచుగా!సుడుల దూరము జేయుతన్?
వెరగు నొందె దేలనో?వెడలు ప్రాణము జీవికిన్?

10,గర్భగత"-సారజసా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.ర.జ.స.స.య.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.09,18.
ప్రాసనియమముకలదు.వృ.సం.
ఒరిగి సాగు మంచిగా!ఒడిదుడుంకుల జీవమా!ఓడిపోని కీర్తి నెంచుమా!
నిరుపమంబదేను రా!నెడద నెంచుమి శంకరున్!నీడగా నడంచు దైవమే?
సురల భక్తి కాచుగా!సుడుల దూరము జేయుతన్?చూడుమా!పరాత్పరున్మదిన్?
వెరగు నొందె దేలనో?వెడలు ప్రాణము జీవికిన్?వీడుమా!దురాశ పాశమున్!

జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
కొత్త కొత్త వృత్తములను తెలిపి నందులకు ధన్య వాదములు .అన్ని పద్యములు రసరమ్యముగా నున్నవి . మాకందించిన శ్రీ చింతా సోదరులకు అభినందనలు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.