గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

13, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

నవాక్షర మంత్రమాలికా దత్త స్తవమ్ . . . రచన. శ్రీమాన్ అనంతకృష్ణ కవి.

జైశ్రీరామ్.
శ్రీమాన్ నారుమంచి అనంతకృష్ణ కవి కృత దత్త స్తవము అమోఘమ్.చదివిన పిదప మీరూ ఇదేమాటనకమానరు.

ఓంకారమ్మున మూడు వర్ణములు తాముచ్చారణందొంటియౌ
సంకాశమ్ముగ మూడు మూర్తులొకటౌ సంపూర్ణ తత్త్వమ్ముగా
సంకల్పించిన తావులన్ తరలు నీ సాంగత్యమున్ కోరుచున్
జింకన్ పోలిక భీతుడన్ స్థిరమతిన్ సేవింతు దత్తప్రభో
.
.
ద్రా(మ్)
మిత్యాదిగ బీజ మంత్ర చయ వీర్యంబౌచునుత్తేజమై
కైమోడ్పుల్ మది నిన్ను కొల్చుటొకటే కార్యంబు నాభాగ్యమై
తామేరీతిగ పిల్చినన్ పలుకుచో ధైర్యంబు సంపూర్ణమై
క్షేమంబొప్పగ స్థైర్యమిమ్ముదయతో సేవింతు దత్తప్రభో
.
.
క్కంజేయు దిగంబరా స్మరణమే దాక్షిణ్య సాకారమా
చక్కంజేయుము దోష పూర్ణ నడతల్ శాసింతువే సర్వమున్
నిక్కంబీవె మహాత్మ ఆది గురువై నీవానిగా గొమ్మయా
చిక్కంజేయకు మాయకున్ మిషలకున్ సేవింతు దత్తప్రభో
.
.
త్తా
త్తాత్తా యన అర్ధహీన మగు శబ్దంబంచు దూషించకన్
దత్తా యంటినటంచు భావన మదిన్ తామెంచి ప్రేమార్ద్రతన్
మత్తాపంబు హరించి ధాత రచనల్ మన్నించకన్ మార్చుచున్
చిత్తైకాగ్రత నిచ్చిరే మరువకన్ సేవింతు దత్తప్రభో
.
.
త్రే
తాగ్నుల్ ఘన పాఠముల్ వివరముల్ దేశాటనల్ నేర్వనే
నీతోనుండెడి చిత్తమున్ నిరతమున్ నిండైన సద్భక్తియున్
మాతోనుండగ వేడ్కయున్ నిరవధిన్ మన్నాధ భావంబుతో
చేతోవృత్తిగ నిల్పగా సతతమున్ సేవింతు దత్తప్రభో
.
.
యా
చింతున్ నిను స్మర్తృగామివని సహ్యాద్రీశ సంరక్షకా
ప్రాచీనుండవు భక్తపాలన పరా రావే ప్రపన్నుండనే
నా చేతమ్మున నిల్చియుండుమనెదన్ జ్ఞానోపదేశమ్మిడన్
స్త్రీచాంచల్య విరాగినై సదమలా సేవింతు దత్తప్రభో
.
.
యం
త్రప్రాయపు జీవనమ్ములగుచో యజ్ఞాదులెట్లుండురా
మంత్రామ్రేడిత సాధనా బలిమియున్ మాలోన లేకున్నదే
సంత్రాణంబొనరింపు చిక్కితినయా సంసార కూపమ్ములో
చేంత్రాడట్లుగ చేయి నిమ్మని సదా సేవింతు దత్తప్రభో
.
.
మ్మయ్యా విడబోను పాదయుగళిన్ నాకింక దిక్కెవ్వరే
ఇమ్మయ్యా అవధూత చింతన సదా యింకేది నాకేటికో
కొమ్మయ్యా అరి షట్కమేల నిడితో కొండంత నీవుండగా
చిమ్మయ్యా పరిపూర్ణ సాంద్ర కరుణన్ సేవింతు దత్తప్రభో
.
.
ద్దైన్యంబును బాపరా భయహరా మంత్రార్ధమున్ జూపరా
పొద్దున్ బుచ్చెద భోగమోక్ష కరమౌ పూర్ణత్వ సంప్రాప్తితో
సద్దున్ చేయక బ్రహ్మతత్త్వమది సాక్షాత్కారమై నిత్యమై
చిద్దేశంబుననంతకాంతులలరన్ సేవింతు దత్తప్రభో.


కవిగారికి ఆ దత్తాత్రేయుఁడు వాంఛితార్థదుఁడగునుగాక. అభినందనలు.
జైహింద్.
Print this post

2 comments:

Unknown చెప్పారు...

అమోఘమే కాదు...అద్భుతం కూడాను. ముఖ్యంగా 'త్త' ప్రాసతో ఆ పద్య స్తుతి మహాకవులకే సాధ్యం అని ఈ పామరుడి అభిప్రాయం.
భవదీయుడు
బాలాంత్రపు వేంకట రమణ

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
అన్ని పద్యములు అద్భుతముగా నున్నవి .కవిగారి ప్రతిభ శ్లాఘ నీయము . ధన్య వాదములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.