గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

7, జూన్ 2023, బుధవారం

నేను రచించిన ఆటవెలది, చతురంగ బంధ కంద, గర్భ తేటగీతి.

జైశ్రీరామ్.

 నేను రచించిన 

ఆటవెలది, చతురంగ బంధ కంద, గర్భ తేటగీతి

తే.గీ:- 

నవ కుసుమ వికసిత నయన! ప్రవర! మధు    

ర నుత కవిరొ! శుభ వర ! వర కవు లెఱుఁగు.

జవ ఘనతర కవిగ, జనజ భవ! భళి! ని    

రతము గనును శుభకర ! ధర నిను నెలమి.


తేటగీతి గర్భస్థ ఆ.వె:- 

నవ కుసుమ వికసిత నయన! ప్రవర! మధు    

ర నుత కవిరొ! శుభ వర ! వర కవులె

జవ ఘనతర కవిగ, జనజ భవ! భళి! ని    

రతము గనును శుభకర ! ధర నినునె!


తేటగీతి గర్భస్థ చతురంగ గతి బంధ కందము:- 

నవ కుసుమ వికసిత నయన! 

ప్రవర! మధుర నుత కవిరొ! శుభ  వర !  వర కవుల్.

జవ ఘన తర కవిగ, జనజ 

భవ!భళి! నిరతము గనును శుభ కర ! ధర నినున్.

న     వ      కు      సు      మ       వి        క        సి

త           య     న       ప్ర       వ       ర !     మ

ధు          ను      త        క       వి         రొ!      శు

భ           ర !      వ       ర        క         వు      ల 

జ     వ             న       త       ర        క       వి

గ,      జ             జ       భ       వ!         భ       ళి!

ని      ర     త      ము      గ       ను        శు       భ

ప్ర      క      ర !      ధ        ర        ని        ను       న్.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.