గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

3, జనవరి 2023, మంగళవారం

గణానాంత్వా ....శుక్లయజుర్వేద కాణ్వ శాఖ ఘన. Ganaanaam Tva | Sukla Yajur Veda | Kaanva Saakha | Ghana Patha | Sri K....

జైశ్రీరామ్.
गणेशाय' नमः  श्री गुरुभ्यो नमः |

हरिः ॐ ||

घनापाठः

गणाना''म् त्वा गणाना''म् गणाना''म् त्वा गणप'तिं गणप'तिं त्वा गणानां'' गणानां'' त्वा गणप'तिम् ||

त्वा गणप'तिं त्वात्वा गणप'तिग्^म् हवामहे हवामहे गणप'तिं त्वात्वा गणप'तिग्^म् हवामहे | गणप'तिग्^म् हवामहे हवामहे गणप'तिं गणप'तिग्^म् हवामहे कविन्कविग्^म् ह'वामहे गणप'तिं गणप'तिग्^म् हवामहे कविम् | गणप'तिमिति'गण-पतिम् ||

हवामहे कविं कविग्ं ह'वामहे हवामहे कविं क'वीनान्क'वीनां कविगं ह'वामहे हवामहे कविन्क'वीनाम् ||

कविन्क'वीनान्कवीनां कविन्कविं क'वीनामु'पमश्र'वस्तम मुपमश्र'वस्तम न्कवीनां कविन्कविं क'वीनामु'पमश्र'वस्तमम् ||

कवीनामु'पमश्र'व स्तममुपमश्र'वस्तमं कवीना न्क'वीना मु'पमश्र'वस्तमम् | उपमश्र'वस्तम मित्यु'पमश्र'वः-तमम् ||

ज्येष्टराजं ब्रह्म'णां ब्रह्म'णां ज्येष्ठराजं' ज्येष्ठराजं' ज्येष्ठराजं ब्रह्म'णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्म'णां ज्येष्ठराजं' ज्येष्ठराजं' ज्येष्ठराजं ब्रह्म'णां ब्रह्मणः | ज्येष्ठराजमिति'ज्येष्ठ राजम्'' ||

ब्रह्म'णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्म'णां ब्रह्म'णां ब्रह्मणस्पते पतेब्रह्मणो ब्रह्म'णां ब्रह्म'णां ब्रह्मणस्पते ||

ब्रह्मणस्पते पते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आप'ते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आ | पत आ प'तेपत आनो'न आप'ते पत आनः' ||

आनो'न आन'श्शृण्वन् छृण्वन्न आन'श्शृण्वन् | न श्शृण्वन् छृण्वन्नो'न श्शृण्वन्नूतिभि' रूतिभिश्शृण्वन्नो'न श्शृण्वन्नूतिभिः' ||

श्शृण्वन्नूतिभि' रूतिभिश्शृण्वन् छृण्वन्नूतिभि'स्सीद सीदोतिभि'श्शृण्वन् छृण्वन्नूतिभि'स्सीद ||

ऊतिभि'स्सीद सीदोतिभि' रूतिभि'स्सीद साद'नगं साद'नगं सीदोतिभि'रूतिभि'स्सीद साद'नम् | ऊतिभि रित्यूति-भिः ||

सीदसाद'नगं साद'नगं सीद सीद साद'नम् | साद'नमिति साद'नम् ||
జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.