గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

1, అక్టోబర్ 2022, శనివారం

ఉపద్రష్టానుమన్తా చ భర్తా - ...13 - 23...//..... య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతింఙ్క్తే - , , .13 - 24,,,//...త్రయోదశోధ్యాయః - క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞవిభాగయోగః

 జైశ్రీరామ్

|| 13-23 ||

శ్లో. ఉపద్రష్టానుమన్తా చ భర్తా భోక్తా మహేశ్వరః|

పరమాత్మేతి చాప్యుక్తో దేహేऽస్మిన్పురుషః పరః.

తే.గీ.  సాక్షి దేహాన పురుషుడు, సన్నుతుడగు

భారవహుడును, భోక్తయున్, వర మహేశు

డు, పరమాత్మయు, భోగియు, స్వపర భేద

రహితుడనుమంతయును తానె మహిత! కనగ.

భావము.

ఈ శరీరంలో పరమ పురుషుడు సాక్షి అనీ, అనుమతించేవాడనీ, 

భరించేవాడనీ, భోగించేవాడనీ, మహేశ్వరుడనీ పరమాత్మ అనీ 

చెప్పబడుతున్నాడు.

|| 13-24 ||

శ్లో. య ఏవం వేత్తి పురుషం ప్రకృతిం చ గుణైః సహ|

సర్వథా వర్తమానోऽపి న స భూయోऽభిజాయతే.

తే.గీ.  సగుణ ప్రకృతిని, పురుషుని, చక్కగనెవ

రెరుగుదురొ వారు ముక్తిని నిరుపమముగ

కనుదురర్జునా  యెట్లున్న గాని, నిజము.

ముక్తిపథమది భువిపైన పూజ్యులకును.

భావము.

పూర్వము చెప్పిన విధంగా పురుషుణ్ణీ, గుణాలతో సహా ప్రకృతినీ ఎవరు 

తెలుసుకుంటారో, అతడు ఎలా ప్రవర్తించినా తిరిగి పుట్టడు.

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.