గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

23, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం.. ||1-19||//అథ వ్యవస్థితాన్దృష్ట్వా.. ||1-20||హృషీకేశం తదా వాక్య. ||1-21||//అర్జున విషాదయోగము..

 జై శ్రీరామ్.

శ్లో.  స ఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణాం హృదయాని వ్యదారయత్ |

నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోऽభ్యనునాదయన్ ||1-19||

తే.గీ.  భూమి నాకాశమునశంఖపూరణరుతి

మించి భీతిలగ ప్రతిధ్వనించెనపుడు,

ధార్తరాష్ట్రుల హృదయముల్ దర్పముడుగ

చీల్చి నిస్తేజులుగ చేసె చెన్ను గాను.

భావము.   

ఆ ధ్వని భూమ్యాకాశాలలో మ్రోగి ధార్తరాష్ట్రుల హృదయాలను చీల్చింది.

శ్లో.  అథ వ్యవస్థితాన్దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః |

ప్రవృత్తే శస్త్రసమ్పాతే ధనురుద్యమ్య పాణ్డవః ||1-20||

తే.గీ.  అప్పు డచట ప్రబలిన యాహవమున

నగచరసుకేతనుండగునర్జునుండు

యుద్ధ సన్నద్ధచిత్తులై యొప్పియున్న

ధార్తరాష్ట్రుల గాంచిసత్ స్ఫూర్తిని గని,  

భావము. ఓ రాజా! అప్పుడు కపిధ్వజుఁడయిన అర్జునుఁడు యుద్ధ సన్నద్ధులై 

యున్న ధ్రుతరాష్రునకు సంబంధించినవారిని చూచి స్ఫూర్తి పొంది,

(తరువాత పద్యముతోనన్వయము.)

 

శ్లో.  హృషీకేశం తదా వాక్యమిదమాహ మహీపతే |

అర్జున ఉవాచ |

సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేऽచ్యుత ||1-21||

తే.గీ.  ఓ మహారాజ! యచటమహోహ్వలముగ

నొప్పియున్నట్టి కృష్ణని నొకపరిగని

అర్హునుండనెతన రథమాహవమున

నడుమ నిలుపుమనుచుభక్తిపొడమ మదిని.

భావము. ఓ మహారాజా! అప్పుడు శ్రీకృష్ణునితో అర్జునుఁడు తన రథమును 

ఉభయ సైన్యమునకు మధ్య నిలుపమనెను.

(లేదా)

శ్లో.  అథ వ్యవస్థితాన్దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః |

ప్రవృత్తే శస్త్రసమ్పాతే ధనురుద్యమ్య పాణ్డవః ||1-20||

శ్లో.  హృషీకేశం తదా వాక్యమిదమాహ మహీపతే |

అర్జున ఉవాచ |

సేనయోరుభయోర్మధ్యే రథం స్థాపయ మేऽచ్యుత ||1-21||

తే.గీ.  యుద్ధస్న్నద్ధులై యట నున్న ధార్త

రాష్ట్ర సుతులను గాంచిన ప్రవరుఁడయిన

అర్జునుఁడు తాను పార్థుతోననియె రథము

సేనలకు మధ్యనిలుపుమంచోనరేంద్ర! 

భావము.    

అప్పుడు నిలబడి ఉన్న దార్తరాష్టౄలను చూసి కపిధ్వజుడైన అర్జునుడు 

విల్లు ఎక్కుపెట్టిన  పాండవ మధ్యముడు ఋషీకేశునితో ఈ మాట అన్నాడు, 

(అర్జున ఉవాచ)

అచ్యుతా ఉభయ సేనలమద్య రధాన్ని నిలుపు అని అర్జునుడు పలికెను..

జైహింద్.

Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.