గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

24, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం

సృజనా,ప్రమాణీ,మత్తరజినీ,సద్దూర,జరా మజా,గరీయమే,కనరాని,పాపార్తి,మాయామయ,ప్రభాహీన,గర్భ"-మాయేలు"-వృత్తము. రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
సృజనా,ప్రమాణీ,మత్తరజినీ,సద్దూర,జరా మజా,గరీయమే,కనరాని,పాపార్తి,మాయామయ,ప్రభాహీన,గర్భ"-మాయేలు"-వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.జుత్తాడ.
                   
"-మాయేలు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.స.త.న.జ.ర.మ.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధనమే!ధర్మాన్ని కొనెను!ధరాతలాన నీతేదీ?దాసి స్వేచ్ఛ తీరిదే యనన్?
మనసే!కోట్లాశ దనరె!మరింత మాయ నేలెంగా?మాసిపోవ భారతీ ప్రభల్!
ఘనతే?పాపార్తి నమరె!గరీయమంచు! తూలెన్లే?గాసిలంగ జేసి రమ్మరో?
కనునే?సామ్యంబు ధరణి!కరం బశాంతి సౌధాలం!కాసులేని బీద చైదతన్?

1.గర్భగత"-సృజనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.స.త.న.గణములు.వృ.సం.484.ప్రాసగలదు.
ధనమే!ధర్మాన్ని కొనెను!
మనసే!కోట్లాశ దనరె!
ఘనతే?పాపార్తి నమరె!
కనునే?సామ్యంబు ధరణి!

2.గర్భగత"-ప్రమాణీ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.జ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.86.ప్రానగలదు.
ధరా తలాన! నీతేదీ?
మరిం మాయ!నేలెంగా?
గరీయ మంచు! తూలెన్లే?
కరం బశాంతి సౌధాలన్!

3.గర్భగత"-మత్తరజినీ"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.ర.జ.ర.గణములు.వృ.సం.171.ప్రాసగలదు.
దాసి స్వేచ్ఛ! తీరిదే?యనన్!
మాసిపోవ!భారతీ ప్రభల్?
గాసిలంగ! జేసి రమ్మరో?
కాసులేని బీద చైదతన్?

4.గర్భగత"-సద్దూర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.స.త.న.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ధనమే?ధర్మాన్ని కొనెను!ధరాతలాన!నీతేదీ?
మనసే?కోట్లాశ దనరె?మరింత మాయ నేలెంగా?
ఘనతే?పాపార్తి నమరె?గరీయమంచు తూలెన్లే?
కనునే?సామ్యంబు దరణి?కరం బశాంతి!సౌధాలన్?

5,గర్భగత"-జరామజా"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.ర.మ.జ.ర.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధరాతలాన!నీతేదీ?దాసి స్వేచ్ఛ!తీరిదే?యనన్?
మరింత మాయ నేలెంగా?మాసి పోవ!భారతీ ప్రభల్?
గరీయ మంచు తూలెన్లే?గాసిలంగ!జేసి రమ్మరో?
కరం బశాంతి సౌధాలం? కాసు లేని బీద చైదతన్?

6.గర్భగత"-లఘ్వంత"గరీయమే",
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.మ.జ.ర.జ.య.భ.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధరా తలాన! నీతేదీ?దాసి!స్వేచ్ఛ తీరిదే?యనం! ధనమే?ధర్మాన్ని కొనెను!
మరింత మాయ నేలెంగా?మాసిపోవ! భారతీ ప్రభల్?మనసే?కోట్లాశ దనరె?
గరీయ మంచు తూలెన్లే?గాసిలంగ!జేసి రమ్మరో?ఘనతే?పాపార్తి నమరె!
కరం బశాంతి సౌధాలం?కాసు లేని బీద చైదతం?కనునే?సామ్యంబు ధరణి?

7.గర్భగత"-కనరాని"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.ర.జ.ర.స.త.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
దాసి స్వేచ్ఛ తీరిదే?యనం! ధనమే?ధర్మాన్ని కొనెను!
మాసి పోవ!భారతీ ప్రభల్! మనసే?కోట్లాశ దనరె?
గాసిలంగ జేసి రమ్మరో?ఘనతే?పాపార్తి నమరె!
కాసు లేని బీద చైదతం?కనునే?సామ్యంబు ధరణి?

8.గర్భగత"-పాపార్తి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.ర.జ.ర.స.త.న.జ.ర.గగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
దాసి స్వేచ్ఛ తీరిదే?యనం! ధనమే?ధర్మాన్ని కొనెను!ధరాతలాన!నీతేదీ?
మాసిపోవ?భారతీ ప్రభల్! మనసే?కోట్లాశ దనరె?మరింత మాయ నేలెంగా?
గాసిలంగ జేసి రమ్మరో?ఘనతే?పాపార్తి నమరె! గరీయమంచు తూలెన్లే?
కాసు లేని బీద చైదతం?కనునే?సామ్యంబు!ధరణి?కరం బశాంతి సౌధాలన్?

9.గర్భగత"-మాయామయ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.జ.ర.త.య.భ.లల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
ధరాతలాన!నీతేదీ?ధనమే?ధర్మాన్ని కొనెను!
మరింత మాయ నేలెంగా?మనసే?కోట్లాశ దనరె?
గరీయమంచు తూలెన్లే?ఘనతే?పాపార్తి నమరె!
కరం బశాంతి సౌధాలం?కనునే?సామ్యంబు ధరణి?

10,గర్భగత"-ప్రభావిహీన"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.జ.ర.త.య.భ.స.జ.ర.లగ.గణములు.యతులు.9,18.ప్రాసనీమమముగలదు.
ధరా తలాన నీతేదీ?ధనమే?ధర్మాన్ని కొనెను!దాసి స్వేచ్ఛ తీరిదే!యనన్?
మరింత మాయ!నేలెంగా?మనసే?కోట్లాశ దనరె?మాసిపోవ!భారతీ ప్రభల్!
గరీయ మంచు తూలెన్లే?ఘనతే?పాపార్తి నమరె!గాసిలంగ జేసి రమ్మరో?
కరం బశాంతి సౌధాలం?కనునే?సామ్యంబు ధరణి!కాసు లేని బీద చైదతన్?
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
" ధరా తలాన నీతేదీ
మరిం మాయ నేలెంగా
గరీయ మంచు తూలెన్లే "
కరం బశాంతి సౌధాలన్
చాలా బాగుంది. అన్ని పద్యములు అలరారుచున్నవి
శ్రీ వల్లభ వఝులవారి ప్రతిభ అనన్యం . శ్రీ చింతావారికి అభినందనలు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.