గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

20, మే 2020, బుధవారం

భారణా,పరిహరణా,నిదర్శనా,ఉత్పలాంగిర,శశినీ,గమితమ,రంబకా,హీనధర్మ,రసజ్ఞ,వెనుజను,గర్భ"-త్రాత నీతి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
భారణా,పరిహరణా,నిదర్శనా,ఉత్పలాంగిర,శశినీ,గమితమ,రంబకా,హీనధర్మ,రసజ్ఞ,వెనుజను,గర్భ"-త్రాత నీతి"-వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి. జుత్తాడ.
                           
"-త్రాతనీతి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.ర.య.స.స.లగ.గణములు.యతులు10,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తాతల నీతి నిల్పరిక!ధారుణహింస నొప్పుచున్!ధర్మము నెట్టిరి గాలికిన్!
పాతర వేసి కీర్తు లిల!పారగు లంచు బల్కుచున్!పర్మ కిరాతక మెంచిరే!
కాతర సేయ రెవ్వరిని!గౌరవ హీనతం జనన్!కర్మ వికారత మాశ్రతన్!
త్రాతయె జూడగా వలెను!తారయులౌట!కల్లయే!తర్మును భూత పిశాచులున్!
                                                                         
1.గర్భగత"-భారణా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.న.గణములు.వృ.సం.471.
ప్రాసనియమము కలదు.
తాతల నీతి నిల్పరిక!
పాతర వేసి కీర్తులిల!
కాతర సేయ రెవ్వరిని!
త్రాతయె!చూడగా వలెను!
2.గర్భగత"'పరిహరణా"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.భ.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.87.
ప్రాసనియమము కలదు.
ధారుణ హింస నొప్పుచున్!
పారగు లంచు బల్కుచున్!
గౌరవ హీనతం జనన్!
తారయు లౌట కల్లయే!
3.గర్భగత"-నిదర్శనా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.భ.గణములు.వృ.సం.439.
ప్రాసనియమము కలదు.
ధర్మము నెట్టిరి గాలికిన్!
పర్మ కిరాతక మెంచిరే!
కర్మ వికార తమాశ్రతన్!
తర్మును భూత పిశాచులున్
4.గర్భగత"-ఉత్పలాంగిర"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.న.భ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
తాతల నీతి నిల్పరిక!ధారుణ హింస నొప్పుచున్!
పాతర వేసి కీర్తు లిల!పారగు లంచు బల్కుచున్!
కాతర సేయ రెవ్వరిని!గౌరవ హీనతం జనన్!
త్రాతయె!చూడగా వలెను!తారయు లౌట!కల్లయే!
5.గర్భగత"-శశినీ"-వృయక్షరమ
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.య.స.స.లగ.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధారుణ హింస నొప్పుచున్!ధర్మము నెట్టిరి గాలికిన్!
పారగు లంచు బల్కుచున్!పర్మ కిరాతక మెంచిరే!
గౌరవ హీనతం జనన్!కర్మ వికార తమా శ్రతన్!
తారయులౌట కల్లయే!తర్మును భూత పిశాచులున్!
6.గర్భగత"-గమితమ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.య.స.స.య.స.జ.లల.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధారుణ హింస నొప్పుచున్!ధర్మము నెట్టిరి గాలికిన్!తాతల నీతి నిల్పరిక!
పారగు లంచు బల్కుచున్!పర్మ కిరాతక మెంచిరే!పాతర వేసి కీర్తు లిల!
గౌరవ హీనతం జనన్!కర్మ వికార తమాశ్రతన్!కాతర సేయ రెవ్వరిని!
తారయు లౌట కల్లయే!తర్మును భూత పిశాచులున్!త్రాతయె!చూడగా వలెను!
                      ::                                                        
7.గర్భగత"-రంబకా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధర్మము నెట్టిరి గాలికిన్!తాతల నీతి నిల్ప రిక!
పర్మ కిరాతక మెంచిరే!పాతర వేసి కీర్తు లిల!
కర్మ వికార తమాశ్రతన్!కాతర సేయ రెవ్వరిని!
తర్మును భూత పిశాచులున్!త్రాతయె!చూడగా వలెను!
8.గర్భగత"-హీనధర్మ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.భ.ర.లగ.గణములు.యతులు10,19.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధర్మము నెట్టిరి గాలికిన్!తాతల నీతి నిల్పరిక!ధారుణ హింస నొప్పుచున్!
పర్మ కిరాతక మెంచిరే!పాతర వేసి కీర్తు లిల!పారగు లంచు బల్కుచున్!
కర్మ వికార తమాశ్రతన్!కాతర సేయ రెవ్వరిని!గౌరవ హీనతం జనన్!
తర్మును భూత పిశాచులున్!త్రాతయె!చూడగా వలెను!తారయు లౌట కల్లయే!
                                                                                 
9.గర్భగత"-రసజ్ఞ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.ర.య.స.జ.లల.గణములు.యతి.9,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధారుణ హింస నొప్పుచున్!తాతల నీతి నిల్పరిక!
పారగు లంచు బల్కుచున్!పాతర వేసి కీర్తు లిల!
గౌరవ హీనతం జనన్!కాతర సేయ రెవ్వరిని!
తారయు లౌట కల్లయే!త్రాతయె!చూడగా వలెను!
10,గర్భగత"-వెను జను"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.య.స.జ.సస.స.లగ.గణములు.యతులు.9,18.
ప్రాసనియమము కలదు.వృ.సం.
ధారుణ హింస నొప్పుచున్!తాతల నీతి నిల్పరిక!ధర్మము నెట్టిరి గాలికిన్!
పారగు లంచు బల్కుచున్!పాతర వేసి కీర్తులిల!పర్మ కిరాతక మెంచిరే!
గౌరవ హీనతం జనన్!కాతర సేయ రెవ్వరిని!కర్మ వికార తమా శ్రతన్!
తారయు లౌట కల్లయే!త్రాతయె!చూడగా వలెను!తర్మును భూత  పిశాచులున్!
                                                                         
స్వస్తి.
మూర్తి.జుత్తాడ.
 జైహింద్.
Print this post

0 comments:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.