గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

20, జనవరి 2019, ఆదివారం

భారణా,ఉత్సుక,భస్మభూ,పూర్ణోత్పల,ఉత్పలమాల,నిలుకడ,వరదాకర,చిరాయు,సుబోధినీ,రంబకా,రంజక,గర్భ"-హృదోత్పల వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.జుత్తాడ.

జైశ్రీరామ్.
భారణా,ఉత్సుక,భస్మభూ,పూర్ణోత్పల,ఉత్పలమాల,నిలుకడ,వరదాకర,చిరాయు,సుబోధినీ,రంబకా,రంజక,గర్భ"-హృదోత్పల వృత్తము.రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహమూర్తి.జుత్తాడ.
                     
"-హృదోత్పల"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.య.ర.లగ.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనియమముగలదు.
భావ సుబోధకంబగుచు!పామర రంజక మేర్పడన్?వరాశ్రీ తెన్గునౌ భువిన్!
సేవితమై బుధాళికిని!క్షేమకమై రస నిల్చుతన్?చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలన్!
దేవత లెల్ల కీర్తిలగ !ధీమహియౌ?వెస ధీదితుల్!స్థిరంబై నిల్చు లోకమున్!శ్రీవరదంబులౌ!కరము!శ్రీమతమై తెలుగున్జనున్!సిరుల్!దైవాను కూల్యమై!

1.గర్భగత"-భారణా"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.ర.న.గణములు.వృ.సం.471.ప్రాసగలదు.
భావ సుబోధకంబగుచు!
సేవితమై!బుధాళికిని!
దేవత లెల్ల కీర్తిలగ!
శ్రీవరదంబులౌ! కరము!

2.గర్భగత"-ఉత్సుక"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.భ.భ.ర.గణములు.వృ.సం.183.ప్రాసగలదు.
పామర రంజక మేర్పడన్?
క్షేమకమై రస నిల్చుతన్?
ధీమహియౌ!వెసధీదితుల్!
శ్రీమతమై తెలుగున్జనున్!

3.గర్భగత"-భస్మభూ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.య.ర.లగ.గణములు.వృ.సం.82.ప్రాసగలదు.
వరాశ్రీ తెన్గునౌ భువిన్?
చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలన్!
స్థిరంబై నిల్చు లోకమున్!
సిరుల్ దైవాను కూదైవానర

4.గర్భగత"-పూర్ణోత్పల"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
భావ సుబోధకంబగుచు!పామర రంజక మేర్పడన్?
సేవితమై బుధాళికిని!క్షేమకమై రస నిల్చుతన్?
దేవతలెల్ల కీర్తిలగ! ధీమహియౌ వెస ధీదితుల్!
శ్రీవరదంబులౌ కరము!శ్రీమతమై తెలుగున్జనున్!

5.గర్భగత"-ఉత్పలమాల"-
కృతిఛందము.భ.ర.న.భ.భ.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.  ప్రాసననియమముగలదు.
భావ సుబోధకంబగుచు!పామర రంజకమేర్పడడన్? వరా!
సేవితమై! బుధాళికిని!క్షేమకమై రస నిల్చుతన్?చిరా
దేవత లెల్ల కీర్తిలగ!ధీమహియౌ వెస ధీదితుల్?స్థిరమ్!
శ్రీవరదంబులౌ కరము!శ్రీమతమై తెలుగున్జనున్!సిరుల్!

6.గర్భగత"-నిలుకడ"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.భ.భ.ర.య.ర.లగ.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
పామర రంజక మేర్పడన్?వరాశ్రీ తెన్గునౌ భువిన్?
క్షేమకమై రస నిల్చుతన్?చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలన్?
ధీమహియౌ వెస ధీదితుల్?స్థిరంబై నిల్చు లోకమున్!
శ్రీమతమై తెలుగున్జనున్?సిరుల్ దైవానుకూల్యమై!

7.గర్భగత"వరదాకర"-వృత్తము
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.భ.ర.య.ర.య.స.జ.లలలగణములు.
యతులు.10,18.ప్రాసనియమముగలదు.
పామర రంజక మేర్పడన్?వరాశ్రీ తెన్గునౌ భువిన్?భావ సుబోధకంబగుచు!
క్షేమకమై రసనిల్చుతన్?చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలన్?సేవితమై బుధాళికిని!
ధీమహియౌ వెస ధీదితుల్?స్థిరంబై నిల్చు లోకమున్!దేవత లెల్ల కీర్తిలగ!.
శ్రీమతమై తెలుగుం జనున్ సిరుల్? దైవాను కూల్యమై!శ్రీవరదంబులౌ                                                                                                         కరము!

8.గర్భగత"-చిరాయు"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.య.ర.య.స.జ.లల.గణములు.యతి.9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
వరాశ్రీ తెన్గునౌ భువిన్?భావ సుబోధకంబగుచు!
చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలన్?సేవితమై బుధాళికిని!
స్థిరంబై నిల్చు లోకమున్!దేవత లెల్ల కీర్తిలగ!
సిరుల్ దైవాను కూల్యమై! శ్రీవరదంబులౌ?కరము!

9.గర్భగత"-సుబోధినీ"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.య.ర.య.స.జ.స.స.స.లగ.గణములు.
యతులు.9,18.ప్రాసనియమముగలదు.
వరాశ్రీ తెన్గునౌ భువిన్?భావ సు బోధకంబగుచు!పామర రంజక మేర్పడన్?
చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలన్?సేవితమై బుధాళికిని!క్షేమకమై రస నిల్చుతన్?
స్థిరంబై నిల్చు లోకమున్!దేవత లెల్ల కీర్తిలగ!ధీమహియౌ వెసధీదితుల్?
సిరులు దైవానుకూల్యమై!శ్రీవరదంబులౌ?కరము!శ్రీమతమై తెలుగున్జనున్!                                                                                        
10,గర్భగత"-రంబకా"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.గణములు.యతి.10,వ.యక్షరము.
ప్రాసనియమముగలదు.
పామర రంజక మేర్పడన్?భావ సుబోధకంబగుచు!
క్షేమకమై రస నిల్చుతన్?సేవితమై బుధాళికిని!
ధీమహియౌ?వెస ధీదితుల్!దేవతలెల్ల కీర్తిలగ!
శ్రీమతమై తెలుగున్ జనున్!శ్రీవరదంబులౌ?కరము!

11.గర్భగత"-రంజక"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.భ.భ.ర.భ.ర.న.య.ర.లగ.గణములు.
యతులు.10,19.ప్రాసనియమముగలదు.
పామర రంజక మేర్పడన్?భావ సుబోధకం బగుచు!వరాశ్రీ తెన్గుతా!భువిన్?
క్షేమకమై రస.నిల్పుతన్?సేవితమై బుధాళికిని!చిరాయుః కీర్తి వర్ధిలన్!
ధీ మహియౌ?వెస ధీదితుల్!దేవతలెల్ల కీర్తిలగ!స్థిరంబై నిల్చు లోకమున్!
శ్రీమతమై!తెలుగున్ జనున్!శ్రీవరదంబులౌ?కరము!సిరులు దైవానుకూల్యమై!
స్వస్తి
మూర్తి.జుత్తాడ.
జైహింద్.
Print this post

1 comments:

రాజేశ్వరి నేదునూరి చెప్పారు...

నమస్కారములు
పాండితీ స్రష్టకు ప్రణామములు

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆంధ్రామృత బ్లాగ్ వీక్షకులకు ధన్యవాదములు.